Аты:
Атасынын аты:

Бозумбай
Сызык
Абдылда
Сызык
Эсенгул
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКушбегиАсангарыКулубекЖолоочуАкбарТаберикЖолаалыБозумбайАбдылда
Уруусу: Моңолдор
Кыздары: Сабыр

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.