Аты:
Атасынын аты:

Ак уул
Сызык
Көкө-Наалы
Адигине
Сызык
Бөрү
Тагай
Баргы
Сарттар
Жору
Карабагыш
Долон бийАк уулАдигине


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.