Аты:
Атасынын аты:

Богорстон
Сызык
Эштек
Сызык
Солто
Козор
Шалта
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштек


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.