Аты:
Атасынын аты:

Эштек
Сызык
Солто
Сызык
Күнтуу
Шалта
Култуу (Чылпак)
Чаа
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолто
Уруусу: Солто
Энеси: Алыйман


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.