Аты:
Атасынын аты:

Солто
Сызык
Күнтуу
Култуу (Чылпак)
Сызык
Адына
Чаа
Мендеке
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.