Аты:
Атасынын аты:

Манап
Сызык
Сүтөй
Сызык
Эшим
Жарбаң
Сарсейит
Тугур
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөй
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Бактыгүл


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.