Аты:
Атасынын аты:

Сүтөй
Сызык
Эшим
Сарсейит
Сызык
Үчүкө
Тугур
Түлкү
Канкудаян
Эрдене
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейит
Уруусу: Сарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.