Аты:
Атасынын аты:

Үчүкө
Сызык
Маматкул
Сызык
Болот
Дөөлөткул
Темир
Орго
Чоюн
Эрмек
Сары
Беккожо
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкул
Уруусу: Сарбагыш


Мааматкул баяны

Мааматкул да заманынын мыкты адамы болгон экен. Ошол жоокерчилик заманда кол баштап чыгат. Анын кытай тарыхындa «Ма-моет-холь» деп беришкен жана анын 1758-жылы нака токсон жашка чыкканын маалымдаган.
Бул кишинин үч аялы болуптур:
1-аялы Бурулдан: Темир, Болот эки уул.
2-аялы-Кундуздан: Чоюн, Эрмек, Сары үч уул.
3-аялы-Шааркандан: Беккожо.
Экинчи жана үчүнчү аялдын балдары, же тактап айтканда Мааматкулдун Кундуз менен Шааркандан төрөлгөн балдары: Чоюн, Эрмек, Сары, Беккожолор хан Кудаян менен бирге Сырдарыя (Жейхун) менен Аму дарыясынын ортосуна чейин көчүп барышып, андан Ирандын түндүгүнө көчүшөт. Ушул Ооганстандын Памир тарабында, Каракалпакта, Өзбекстанда бирин-сериндеп оокат кылууда. Бул жерде Бурул байбиченин Болот, Темир деген балдарынын тукумдары турат.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.