Аты:
Атасынын аты:

Маматкул
Сызык
Болот
Сызык
Дайырбек
Темир
Сурке
Чоюн
Айдаке
Эрмек
Камчыбек
Сары
Нураке
Беккожо
Эсенгул
Салыбек
Аким
Таттыкөтөн
Алыбек
Айдарбек
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулБолот
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Бурул

Болот бийдин улуу аялы Каз байбиченин беш баласынан тарагандар "Беш күрөң" аталышат.
Экинчи аялы Күмүш байбичеден тарагандар "Чала манап" аталышат.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.