Аты:
Атасынын аты:

Адигине
Сызык
Бөрү
Сызык
Кудайкул
Баргы
Дөөлөт
Сарт
Сатар
Жору
Казак
Карабагыш
Таранчы
Каражылкы
Тээз
Каракучкач
Долон бийАк уулАдигинеБөрү
Уруусу: Бөрү


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.