Аты:
Атасынын аты:

Адигине
Сызык
Бөрү
Баргы
Сызык
Сансыз
Сарт
Сатыке
Жору
Карабагыш
Долон бийАк уулАдигинеБаргы
Уруусу: Баргы


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.