Аты:
Атасынын аты:

Адигине
Сызык
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Карабагыш
Долон бийАк уулАдигинеСарт
Уруусу: Сарттар


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.