Аты:
Атасынын аты:

Адигине
Сызык
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Сызык
Жолубай
Карабагыш
Кудайберди
Долон бийАк уулАдигинеЖору
Уруусу: Жору


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.