Аты:
Атасынын аты:

Адигине
Сызык
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Карабагыш
Сызык
Назаркул
Баштык
Досмат
Олжобай
Жаныбек
Жообасар
Жапай
Шүкүр
Калматай
Мырза
Ашымкул
Төлөк
Чаарбаш
Шайбек
Долон бийАк уулАдигинеКарабагыш
Уруусу: Карабагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.