Аты:
Атасынын аты:

Маматкул
Сызык
Болот
Темир
Чоюн
Эрмек
Сары
Беккожо
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулБеккожо
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Шааркан


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.