Аты:
Атасынын аты:

Темир
Сызык
Черикчи
Сызык
Абайылда
Кулуке
Борколдой
Богочу
Жаныбек
Назар
Жаманкара
Мама
Караменде
Бекбото
Адылбек
Дайырбек
Карабай
Манапбай
Кенжетай
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемирЧерикчи
Уруусу: Сарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.