Аты:
Атасынын аты:

Темир
Сызык
Черикчи
Кулуке
Сызык
Дүйшөналы
Богочу
Осмонаалы
Назар
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемирКулуке
Уруусу: Сарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.