Аты:
Атасынын аты:

Черикчи
Сызык
Абайылда
Сызык
Нарбото
Борколдой
Шербото
Жаныбек
Төрөгелди
Жаманкара
Шадыкан
Мама
Бакы
Караменде
Кундук
Бекбото
Капсалаң
Адылбек
Асыл
Дайырбек
Басыл
Карабай
Шеримбек
Манапбай
Ыбыке
Кенжетай
Кыдык
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемирЧерикчиАбайылда
Уруусу: Сарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.