Аты:
Атасынын аты:

Абайылда
Сызык
Нарбото
Шербото
Төрөгелди
Шадыкан
Бакы
Кундук
Капсалаң
Асыл
Басыл
Шеримбек
Ыбыке
Кыдык
Сызык
Осмонаалы
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемирЧерикчиАбайылдаКыдык
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Субан


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.