Аты:
Атасынын аты:

Темир
Сызык
Черикчи
Кулуке
Богочу
Назар
Сызык
Байменде
Өзүбек
Кыдыбай
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемирНазар
Уруусу: Сарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.