Аты:
Атасынын аты:

Мендеке
Сызык
Балды
Бектоо
Сызык
Аалы
Буйлаке
Кожоке
Байгазак
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектоо
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.