Аты:
Атасынын аты:

Бектоо
Сызык
Аалы
Кожоке
Сызык
Байтүгөл
Байгазак
Куттуу
Куткатай
Алтыбай
Кулатай
Мурадыл
Жанболот
Боронбай
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектооКожоке
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.