Аты:
Атасынын аты:

Беки
Сызык
Бекжан
Сызык
Шаршенаалы
Саржан
Уметаалы
Турсалы
Ырсалы
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектооКожокеЖанболотСаргалдакБекиБекжан
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.