Аты:
Атасынын аты:

Бекжан
Сызык
Шаршенаалы
Уметаалы
Турсалы
Сызык
Асанкул
Ырсалы
Садыбакас
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектооКожокеЖанболотСаргалдакБекиБекжанТурсалы
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.