Аты:
Атасынын аты:

Садыбакас
Сызык
Темиркан
Сызык
Аалы
Замырбек
Саалы
Абды
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектооКожокеЖанболотСаргалдакБекиБекжанТурсалыСадыбакасТемиркан
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.