Аты:
Атасынын аты:

Моңолдор
Сызык
Асан (Ак моңолдор)
Сызык
Самансур
Үсөн (Сары моңолдор)
Дербиш
Байгабыл (Кара моңолдор)
Телкозу
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.