Аты:
Атасынын аты:

Асан (Ак моңолдор)
Сызык
Самансур
Сызык
Бексейит
Дербиш
Сейитказы
Телкозу
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)Самансур
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.