Аты:
Атасынын аты:

Бакы Бий
Сызык
Атаке
Куттуксейит (Улуу Кыйра)
Кубаныч (Орто Кыйра)
Меңдуулат (Бала Кыйра)
Сызык
Мангазы
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.