Аты:
Атасынын аты:

Самансур
Сызык
Бексейит
Сызык
Бакы Бий
Сейитказы
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейит
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.