Аты:
Атасынын аты:

Асан
Сызык
Абдырай
Сызык
Улук
Өмүрбек
Жаныбек
Кубанычбек
Али
Нурбек
Азамат
Талантбек
Рахатбек
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыКарачАйдаркозуКысыроо бийЧагырБайкишиКебекБообекТоктобекКойгелдиАсанАбдырай
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.