Аты:
Атасынын аты:

Асан
Сызык
Абдырай
Өмүрбек
Сызык
Бекназар
Кубанычбек
Нурбек
Талантбек
Рахатбек
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыКарачАйдаркозуКысыроо бийЧагырБайкишиКебекБообекТоктобекКойгелдиАсанӨмүрбек
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.