Аты:
Атасынын аты:

Мангазы
Сызык
Дуулатказы
Карач
Намас
Ногой
Сызык
Калча
Көжөбаш
Төтөй
Абышка
Кудайберди
Кушбеги
Норуз
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогой
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.