Макалалар
Сайттын жаңы мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө

Sanjyra.net сайтынын жаңы мүмкүнчүлүктөрү боюнча түшүндүрмө.

Санжыра

Санжыра – уруу, уруктардын, элдин келип чыгышы, таралышы, бөлүнүшү, тарыхы жөнүндө маалымат берген оозеки чыгармачылыктын бир түрү. Кээде бул жазуу түрүндө да учурайт. Кыргыз санжырасында мифтик, уламыштык багыты күчтүү болуп, ыр формасында (мис., Балык акын айткан вариант ), кара сөз түрүндө ( Чодо, Мусакожо ) айтылган.