Сайттын жаралыш тарыхы.

    "Кыргыз санжырасы сайтын эмне себептен ачтың эле, кандай кызыкчылыгы бар сага"-деп сурап калышат. Ушундай маанидеги суроолорго жалпылап жооп берип коюуну туура көрдүм.
Бул сайттын ачылышына эң биринчиден атам Көпөш уулу Шаршемби себепкер десем болот. Эмесе кепти башынан баштайын.
    СССРдин учурунда мечиттер жок, намаз окууга тыюу салынган учур болгондуктан Рамазан айында айыл аксакалдары

Санжыра

Санжыра арабча “شجرة - шажара” деген сөздөн алынган. Кыргызча мааниси дарак дегенди түшүндүрөт. Уруу, уруктардын дегеле ар бир адамдын ата-теги, алардын жашоо образы жана таралышы жөнүндө орчундуу маалыматтарды камтыган оозеки чыгармачылык катары саналат. Уруу жана уруктардын бир атадан тарагандыгын баяндоо менен жалпы журтту ынтымакка, биримдикке чакыруу санжыранын негизги максаты болуп эсептелет.

Сайттын жаңы мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө

Sanjyra.net сайтынын жаңы мүмкүнчүлүктөрү боюнча түшүндүрмө.