Колдонулган адабияттар
Колдонулган адабияттар
1. Көпөшов Шаршембинин кол жазмалары
2. Өмүрбек Койгелдиев - "Моңолдор"
3. Осмонаалы Сыдыков - "Тарых, Кыргыз Шадмания"
4. Жапар Кенчиев - "Сарыбагыш" кыргыз уруусунун санжырасы
5. Садыбакас Турсалиев - "Алты-ата Култуу-Чылпак"