Колдонулган адабияттар
  1. Көпөшов Шаршембинин кол жазмалары
  2. Өмүрбек Койгелдиев — "Моңолдор"
  3. Осмонаалы Сыдыков — "Тарых, Кыргыз Шадмания"
  4. Жапар Кенчиев — "Сарыбагыш" кыргыз уруусунун санжырасы
  5. Садыбакас Турсалиев — "Алты-ата Култуу-Чылпак"
  6. Мукаш Ажымалиев — "Аяндыктар"