Ысым Кездешүү саны Аныктама
Улан400

УЛАН - бул ысым: 1) ата-эненин балдары удаасы менен чарчап, 
перзенти токтобогондо, жаңы туулган наристе атасына же өзүнөн улуу 
туугандарына (айрыкча агасына) улансын, жалгашсын, ээрчишсин деген 
максатта; 2) жалындаган, жанын жеген жигит болсун деген тилекте; 
3) кезектеги төрөлгөн эркек баладан кийин дагы уул туулсун (бул көбүнчө 
бир нече удаа кыздан кийин эркек бала төрөлгөн учурда коюлат); 
4) антропонимдик традиция боюнча, ошондой эле, б.а., айтылышы кыска, 
угулушу даана, жазылышы жеңил болгондуктан да коюлат.

  Көп кездешкен ысымдар
 • 231 Кубан
 • 229 Нурсултан
 • 223 Каныбек
 • 219 Марат
 • 206 Майрамбек
 • 206 Өмүрбек
 • 205 Асан
 • 202 Бактыбек
 • 199 Жыргалбек
 • 197 Канат
* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү