Эштек уулу Солто

Эштек уулу Солто
Уруусу:
Солто
Энеси:
Алыйман
Социалдык тармактарда бөлүшүү