Арык уулу Балтатыр
Уруусу:
Бугу
Социалдык тармактарда бөлүшүү