Токто уулу Кенже
Уруусу:
Баргы
Маалымат:
Кенже

Кенже баатыр Токто уулу
Болжол менен 1675-80 жылдары торолгон. Асылбаш уруусунан болот. Калмак согушунун жигердуу катышуучусу жаш кези калмак чабышына туш келип коп жортуул,чабыштарга катышкан. Бир тууган агасы Кудайменде эрте каза болуп анын уулун Нышааны тарбиялаган, коп жортуулдарга ээрчитип остургон. Солтонун бийи Кошой бий менен жакшы мамиледе болуп,кудалашкан. Кошой бийдин уулу Жамансарттын улуу байбичеси Жакшылык Кенже баатырдын кызы болгон. Кенже баатыр жонундо "Алымбектин санжырасы" Запарбек Закировдун "Кыргыз санжырасы" аттуу эмгектеринде жазылган.
Нурбек уулу Султандын берген маалыматы

Социалдык тармактарда бөлүшүү