Бөкөй уулу Бакал баатыр
Уруусу:
Баргы
Маалымат:

Бакал баатыр азыркы кабылан көл тараптан Тилеке экөө тирүүлөй жолборс кармаган экен.
Социалдык тармактарда бөлүшүү