Кызыл уул уулу Кесек
Уруусу:
Кесек
Социалдык тармактарда бөлүшүү