Карач уулу Айдаркозу
Уруусу:
Моңолдор
Маалымат:
Айдаркозудан тарагандар Чайыш уругу аталышат.
Социалдык тармактарда бөлүшүү