Дөөлөсбакты уулу Манап
Уруусу:
Сарыбагыш
Энеси:
Жезбийке
Социалдык тармактарда бөлүшүү