Дөөлөсбакты уулу Манап

Дөөлөсбакты уулу Манап
Уруусу:
Сарбагыш
Энеси:
Жезбийке
Социалдык тармактарда бөлүшүү