Манап уулу Жарбаң
Уруусу:
Сарыбагыш
Энеси:
Бактыгүл
Маалымат:
...
Ошондо анын Сүтөй деген баласы 12 жашта болгон деп Абдыракман Турусбек уулу өз санжырасында маалымат берип жатат. Өзүлөрүнчө мал айдап, өргөө көтөрүп барышкан экен. Манаптын аялы Бактыгүл айы-күнүнө жетип турган экен. Атка жүрө албай жолдон каза болуп калат. Ошондо Бозгунчак деген саяк табып Бактыгүлдүн ичин жарып алгандыктан “Жарбаң” деп коюшат.
Социалдык тармактарда бөлүшүү