Манап уулу Сүтөй
Уруусу:
Сарыбагыш
Энеси:
Бактыгүл
Социалдык тармактарда бөлүшүү