Манап уулу Сүтөй

Манап уулу Сүтөй
Уруусу:
Сарбагыш
Энеси:
Бактыгүл
Социалдык тармактарда бөлүшүү