Түлкү уулу Тынай
Түлкү уулу Тынай
Уруусу
Сарбагыш
Энеси
Күмүшай
Социалдык тармактарда бөлүшүү