Адигине уулу Бөрү
Уруусу:
Бөрү
Маалымат:

Бөрү уруусу кыргыз элинин курамындагы эң байыркы уруулардын бири. Структуралык жактан оң канат кыргыздарынын Адигине уруулук бирикмесине кирет. Бөрү уруусу Ноокат районунда (80 миңге жакын), Кара-Кулжа районунун Биринчи-Май айылында жана Алайкуу өрөөнүнүн бир топ айылдарында жашашат. Бөрү уруусунан Атаке, Алике, Кожоке, Бабаке, Балбай, Байыш уруктары тарайт.

Википедиядан алынган маалымат

Социалдык тармактарда бөлүшүү