Адигине уулу Жору
Уруусу:
Жору
Маалымат:

Жору - оң канаттагы адигине уруулук тобуна кирген теги байыркы ири уруу. Уруунун аталышы кыргыздардын эзелки тотемисттик ишенимдерине байланыштуу келип чыккан. Бул уруунун өкүлдөрү Кара-Кулжа, Алай, Өзгөн, Ноокат, Кара-Суу, Чыгыш Түркстандын (КЭР) аймактарын эзелтеден байырлап келишет. Негизги уруктары: ай тамга, ача тамга, кожо, тасма, беш абышка, калдай, жакып, элчибек, чайчы, котурак, барак, ийрек, теңизбай, эсепке, кучкач, калча, каракунас, булаш жана башкалар.

Википедиядан алынган маалымат

Социалдык тармактарда бөлүшүү