Адигине уулу Сарттар
Уруусу:
Сарттар
Социалдык тармактарда бөлүшүү