Маматкул уулу Болот
Маматкул уулу Болот
Уруусу
Сарбагыш
Энеси
Бурул
Маалымат
Болот бийдин улуу аялы Каз байбиченин беш баласынан тарагандар "Беш күрөң" аталышат.
Экинчи аялы Күмүш байбичеден тарагандар "Чала манап" аталышат.
Социалдык тармактарда бөлүшүү