Маматкул уулу Темир
Уруусу:
Сарыбагыш
Энеси:
Бурул
Маалымат:

Темир баяны

Темирдин өмүр жолунда жунгарлардын чабуулу башталып калган. Темир өзү эр киши болгон дешет. Нечен жолу калмактар менен кагылышкан. Кара чегирткедей чубуруп калмактар Ала-Тоого келишип, кыргыздын эзелки ата конушун талаша баштап, эл түштүккө сүрүлүп, мал-жандан ажырай баштаган мезгил эле. Темир Чотала деген калмактын кол башчысынын аскери менен Кетмен-Төбөдөгү салгылашууга катышкан.
Социалдык тармактарда бөлүшүү